OKUSIKINA

OKUSIKINA

Okusikina ngabwokutula ebigambo
Okusikina nga bwo kutula ebigambo kili kunjuyi zombi naye kisinga nyo okugwa kuludda lwo mukyaala.
Kiba kirungi nnyo olwokuba nga omusajja kimwongera amaanyi era aba anyumirwa nnyo natuuka nokulowooza nti omukazi amuziinye nnyo ne bigambo ne bimulema okwatula. Omukyaala bwasikinamunsikina eno omusajja ayinza okutiiya omukyila mumana wamagwe naye nagumatira.
Awo buli omu amatiira munne era nga eno ye nzina entufu nga bwesanidde okubera. Nyabo togayalira kusikina oyinza okufirwa okuzinibwa obulungi.
Munzina eyomulembe mulabe nti mukozesa obukodyo bwanjawulo musobole okunyumirwa omukolo guno.
Okwezina kuyako okunyweza obufumbo bwamwe.
Ate mbalaba munyenya emitwe naye temuwakana.
Eno y’enkula ye bigambo nga obabadde bakuzina
wa – wa – wala – la
o – o – omu – omusajja kan – siiwa anzi – anzisa omu – o – omu – omukira
ka – ka – kale nzina, nz – i i na nyo
mwa – mwa – mwami
o – onzi – onzisa obuwomi
ooo – ooo – oohh -yes
fu – fuck – th – that shit
m – m – my – big – pa – pa – papa

anti some of you do it in english. Temwewakana
okusikina nga ovunula engero
omukyala asobola okusikina ngabwavunula engero. Ensikina eno eyongela amanyi mu mukila negulwoka gwelega wamagwe nolwoka owomelwa omukila n’ogukuta bulungi.
These words are also making me blush naye mugume.
Ezimukungelo

Ow’ebbango bwotamuwemukila tewebika

Emana yamukila omusino negusikako enfuli n’ezebikka bambi gununeko ogubudebude

Ekili ewala,mpenduzo y’enoga.

Amasavu g’emana gajira kumukira.
Kale mukwano gutele ddala eri ewala ojjeyo amasavu gaayo.

Okulilana enyanja sikulira.

Ebinege tebiyingira mummana wulira bwebijikoona ku bitama!
Wulira bwebikuba mungalo!!! Kale onzinye mpulira n’ebinege wabikuba wambabukilide

mulilwano gwookya biri.
Amazzi agava mumana gatobya amatako. Kale onzinye mpulila nzenna namatako gatobye.

Olaaba buwala ekaaba tebanagizina naye butya nga gujirimunda!!! Nange yiiyo, njikuwadde yona, jikabye agajulujulu
yyiiii laba “

choose any boody part he likes alot on your body” bwebilese ate nobonerezamu mana kale yiyo gizine ngabwoyagala.
Nebilala bingi etc
ba mama ba kansiiwa family mufube okuyiga okusikina nga bwemuvunula engero.
Anti bino byebimu kubinyumisa okwezina. Abamu kumwe mukozesa engelo mulujude naye nga temumanyi nti nemukisenge zikola kumukolo ogwekwezina.
Okusikina nga owaba
waliwo ne style eyokusikina nga bwowaba ate nga bwewedamu.

senga kansiiwa munange ono a nzina nnyo!!! Wulira senga kansiiwa  bwagambye nti kyekyatwala yo mbu ye n’olugoye yalwambala dda.
Oba nakuwabila wa nti onzina okukamala! Kangume kuba nange omukyila gumpomela okukamala
sweet sikyakuwabidde nzina oba onzita onzite!
Kanfe obuwomi nga sifude busiyi. Yyiiiiyyyyyoooooo ngikuwade gikole kyoona kyoyagala sikyalina nagyempaba.
Etc

Okusikina nga olagila
oyinza okukozesa ensikina eno eyokulagila.

Kojja Kansiiwa Reloadef kona, kona emana
kansiiwa senkenya bukuda
bambi zina buwala yiyo
yabuluza emana n’omutwe gw’embolo
kabala nabunya
gizizike omukyila
gigumite omuti
wumba emana essize munyindo z’omusino
zibikila emana n’omusino essize mu mbolo. Owulira emana bweyonka omukira?

Kkoonnaaa buwala eseeke enseko ezenjawulo
gizine ogibunye obufofofo teliko agamba wade bbanja.
Bamummy ba Kojja Kansiiwa Reloaded ensikina eno nunginyo kuba ewa omwami wo amanyi okola kyaliko nobumalilivu.
Ensikina enungi

Yours

Kojja Kansiiwa Reloaded

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*