Okukomba Emana “Okuggwa ebbakuli”

OKUKUBA ebbakuli ky’ekimu ku bintu ebisumulula obusimu bwa laavu ku mukazi naddala abo abeekubagiza nga bawoza nti ag’emugga gaabula ewaabwe.

tewali mukazi Katonda gwe yatonda ng’alina kuba mukalu emirembe n’emirembe. Bonna balina amazzi wabula waliwo ebintu ebitali bimu ebisobola okubuza abakazi amazzi. Naye ebisinga obukulu biva ku musajja kasita alemererwa okuzuula awali ekisumuluzo kya ttaapu oba eky’ensulo z’amazzi ago.

Abasajja bangi bwebawulira ekigambo kukuba bbakuli babula okufa essungu era abamu bagamba nti n’emmeeme ebula okubadda.

Ye okukuba ebbakuli kye kki? Y’engeri omusajja gy’akombamu embugo z’omwagalwa we n’aba ng’akombera ddala ekibya ky’enva abangi gye bayita ebbakuli. Abakigezezzaako bagamba nti kisumulula obusimu bw’omukazi wamma ggwe n’aba ng’alozezza ku bulamu obw’omu ggulu.

Muntu wa kikka ki gw’ogikuba? Si buli muntu gw’onosanga nti olina okumukuba ebakuli kubanga oja kwekanga ng’owakankuddeyo endwadde z’otajja kusobola.

Gikube oyo yekka gwe weekakasa nti muntu wo wa luberera.

Ateekwa okuba nga talina bulwadde bwonna bwakikaba obuwunyisa ekivundu n’okulwaza kkansa w’akamwa oba ow’emimiro.

Alina okuba omuyonjo ennyo kubanga omuntu avaamu akasu amalako ekyagala.

Enkuba yaayo.
Lyandibadde tteeka ku buli musajja okuyiga ennywegera ey’omulembe kuba kimu ku bintu ebikola ekinene ennyo mu kutuusa omukazi ku ntikko y’omukwano.
Tomala gatandikira ku bbakuli butereevu. Tandikira ku kunywegera okwa bulijjo mu bitundu by’omubiri ebirala gamba emimwa, mu kamwa munda, amabeere, mu matu, mu nnyindo olyoke ogende ng’okkiriza olulimi mpola mpola mu kifuba wuuyo ku lubuto, okkirire ppaka e buziba.
Tuukira ku mulyango oyonke ku balongo nga bw’obasikaasika n’olulimi ng’olinga anuuna swiiti. Bw’ova awo tandika okukomba ng’ova wansinsi bw’oyambusa waggulu. Awasibuka abalongo olulimi we luba lusimba essira. Yingiza olulimi munda era oyinza n’okusolobeza nti..shiiiiiii.
Bino byonna bikole ng’ emikono ginyonyoogeera omubiri gwonna. Onoogenda okubimaliriza ng’amazzi munno g’aleese onaaba manaabe. Wabula olina okwekakasa nti omuntu gw’okuba ebbakuli talina ndwadde ya bukaba yonna kubanga kiyinza okukuvirako okulwala ekimu ku bika bya kkansa.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*