AKABOOZI kekikuru

Otengula Otya Obasajja

Abakazi beesanga mu mbeera y’okwegomba abasajja wabula ne babulwa we batandikira. Ekivaamu kwe kusubwa omukwano oluusi ogwandibadde omunyuvu. Omukyala ali mu mbeera eno waliwo engeri gy’oyinza okulagamu omusajja gwe weegwanyiza nti omwagala, wabula ate nga […]

AKABOOZI kekikuru

Emizizo Gy’ekitanda

Omuwala bwe yazzanga omukono emabega nga tatuula ku kitanda kya bazadde be. Engoye z’omunda zakuumibwanga mu kitanda nga zaanikibwa ku kitanda kuba tezaalabwangako muntu mulala. Ekitanda kye kimala ekizadde,okukuuma omwana n’atafuna buzibu. Ekitanda era kye […]

AKABOOZI kekikuru

Enkwata Y’embolo

Omukyala yenna yalina okuteeka omukira mumana naye tayiinza kugusaamu nga tegunayima era naye alina ebifo byakwatamu neguyima bulungi. Oyinza okugukwata omutwe gwagwo n’ogusiimula n’egalo. Oyinza okugukisiinga ng’ogulumaluma. Oyinza okugukwata ng’ogusiimuula olukiindo. Oyinzs okulumaluma enkivu webayisa […]

AKABOOZI kekikuru

Okwaniriza Emana Mu mbolo

Okwaniriza kuli buli kunjuuyi zombi kwabo abezina omwami n’omukyala Okwezina gwetaga buli omu okumala okusanyukira munne kwetuyita okwaniriza akaboozi era n’amwaniriza bulungi n’essanyu. Oyinza okumwaniriza nga omugenyi gwe omazze ebbanga nga tomulaba era n’omusanyukira ne’essanyu […]

KOJJA TIPS

Ebika By’embolo

1. Ogulina omutwe ogw’omusononwa 2. Ogulina omutwe ogw’ekibuta. 3. Omunene nga katono 4. Embolo ya kansiiwa 5. Omunene nga muumpi. 6. Akawaanvu nga katono. 7. Omumpi nga mutono 8. Ogw’ebitege 9. Omukendufu. 10. Ogwetiimba emisuwa […]

KOJJA TIPS

Okusikina Okw’okubuuza (Oluyimba lw’eggwanga)

Okusikina okw’okubuuza enjawulo kunsikina endala era nga kulina ebigambo byakwo ebikweyawulidde. Oba olina by’abuuliza n’ebyaddamu mukusikina Nakansiiwa Wanji ssalongo nannyini kansiiwa yange Oguwulira? Guli muuyo mwennyini kansiiwa katakure. Enki Ekusiiwa? Ssalongo emana yo yensiiwa Kati […]

KOJJA TIPS

Sooma Entunula Y’omukazi Omannye Ebimusiiwa

Abakazi abasinga babeera n’ensonyi okugamba bba oba muganzi nti ayagala omuzina kuba nabo oluusi batera okufuna ekyoyerezi ky’okusinda ku mukwano naye nga bannaabwe tebabiriiko. Ng’oggyeko ebigambo abaagalana bye batera okwegunjizaako nga bitegeeza kusaba mukwano okugeza, […]

KOJJA TIPS

Entunula Y’ekikaba

Omukazi omukaba abeeramu embeera y’obwenzi buli era lw’atunula mu maaso g’omusajja galaga ng’ali mu mukwano ne bw’atabeera muganzi we. Amaaso gabeera gasosonkereza nnyo nga galinga agalaga omusajja nti ndi mwetegefu okukola amapenzi ssinga omutima gubeera […]

1 2 3 5